สื่อสิ่งพิมพ์ นั้นถือเป็นรูปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในขณะที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกเริ่มทำการพิมพ์ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือแม้แต่รูปภาพลงไปบนวัตถุต่าง ๆ หรือกระดาษ หรือแผ่นป้ายได้ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสิ่งที่คุ้นหูคุ้นตาผู้คนมาเป็นอย่างดีทุกยุคทุกสมัย และโดยเฉพาะในกิจกรรมใด ๆ สื่อสิ่งพิมพ์มักจะมีบทบาทอยู่รายรอบตัวของผู้คนอยู่เสมอ

ความหมายของ สื่อสิ่งพิมพ์ คืออะไร?

ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นหากแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ ในทางหมายของคำว่าสื่อ จะหมายถึงการผลิตในสิ่งที่ผลิตซ้ำได้ สำเนาได้ ผ่านวัสดุประเภทเอกสาร หรือกระดาษ รวมไปถึงวัสดุใด ๆ ก็ตามที่สามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ ซึ่งหากอ้างอิงจาก พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ได้ตีความเอาไว้ในทำนองว่าสื่อหมายถึง การสื่อสารนำพาให้ติดต่อถึงกันได้ ส่วนในคำว่า “พิมพ์” หมายถึงการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรบันทึกภาพหรือตัวอักษรลงบนวัตถุชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้กระบวนการทางเคมีหรือใช้การกดทับลงไปด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติด้านการพิมพ์ คำว่า “สิ่งพิมพ์” หมายถึงกระดาษหรือวัสดุอะไรก็ตาม ที่จะทำด้วยการพิมพ์ขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกันหรือสำเนา ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ แบ่งเป็นประเภทย่อยได้อีก ประกอบไปด้วยดังนี้

SGEPRINT

ประวัติความเป็นมา สื่อสิ่งพิมพ์ 

จากการศึกษาข้อมูลจาก Intrend พบว่า ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช กรุงศรีอยุธยา ได้เริ่มแต่ง และพิมพ์หนังสือคำสอนทางศาสนาคริสต์ขึ้น และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์เข้ามาเมืองไทย และได้เริ่มด้านงานพิมพ์จนสนใจเป็นธุรกิจด้านการพิมพ์ ในเมืองไทย พ.ศ. 2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรกคือหมายประกาศห้ามสูบฝิ่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์จำนวน 9,000 ฉบับ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2387 ได้ออกหนังสื่อฉบับแรกขึ้น คือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (Bangkok Recorder) เป็นจดหมายเหตุอย่างสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับและใน 15 มิ.ย. พ.ศ. 2404 ได้พิมพ์หนังสือเล่มออกจำหน่ายโดยซื้อลิขสิทธิ์จาก หนังสือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย และได้เริ่มต้นการซื้อขายลิขสิทธิ์จำหน่ายในเมืองไทย หมอบรัดเลย์ได้ถึงแก้กรรมในเมืองไทย กิจการการพิมพ์ของไทยจึงได้เริ่งเป็นต้นของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2500 ประเทศไทยจึงนำเครื่องพิมพ์แบบโรตารี ออฟเซต (Rotary off set) มาใช้เป็นครั้งแรก โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชนำเครื่องหล่อเรียงพิมพ์ (Monotype) มาใช้กับตัวพิมพ์ภาษาไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดโรงพิมพ์ธนบัตรในเมืองไทขึ้นใช้เอง

จนมาถึงปัจจุบันวิวัฒนาการเริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ หลากหลายธุรกิจมากมายหันมาใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพราะด้วยการเข้าถึงที่ง่ายมากกว่า เรียกอีกอย่างว่า Direct Marketing หรือ การตลาดทางตรง ยกตัวอย่างเช่น โบว์ชัวร์ของห้างสรรพสินค้า Lotus, BigC, Tops หนังสือพิมพ์ M2F และ อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเนื้อหาสาระที่อัพเดต โปรโมชั่นที่น่าดึงดูด ดีไซต์หนังสือที่สะดุดตา ยกตัวอย่างเช่น นิตยสาร Don’t Magazine ตามรถไฟฟ้าบีทีเอส

SGEPRINT

สื่อสิ่งพิมพ์มีประโยชน์ และสำคัญ อย่างไร

ช่วยให้การสื่อสารทำได้ในวงกว้าง สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังกำหนดการสื่อสารข้อมูลได้อย่างตรงเป้าหมาย สามารถบันทึกการสื่อสารลงในวัสดุที่มีความคงทนมากยิ่งขึ้นได้ เกิดความคล่องตัวความสะดวกและประหยัด หากออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพ ก็จะสามารถได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการบันทึกยืนยันไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีความหลากหลาย สามารถสร้างสรรค์การออกแบบประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างอิสระอย่างไม่มีกรอบจำกัดรูปแบบใด ๆ วันนี้ SGE ได้รวบรวมข้อมูลของประโยชน์ในสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้

การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่สร้างการรับรู้ และโฆษณาแบรนด์ของคุณ ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การติดป้ายแบนเนอร์หน้าร้าน หรือพื้นที่นั้น ๆ  ก็ยังคงได้ผลดีเยี่ยม นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นนิตยสาร แคตตาล็อก ที่วางอยู่ที่บ้าน ร้านต่าง ๆ หรือที่บริษัท ก็ยังมีความถี่ที่สูงกว่าการโฆษณาออนไลน์

การกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ พฤติกรรมการใช้สื่อ online ปัจจุบัน ผู้ใช้ค่อนข้างไม่ชอบโฆษณา และส่วนใหญ่กดปุ่ม ปิดโฆษณา ภายในไม่กี่วินาที หรือถ้าหนักไปกว่านั้นอาจถึงขั้นบล็อก Page ของเรา แต่การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ต่างออกไป เช่น โฆษณาขายสินค้าใน Supermarket ที่แจกให้ผู้คนในพื้นที่ กระตุ้นให้เข้าไปที่ร้าน และซื้อผลิตภัณฑ์ทันทีนั้น สามารถสร้างให้เกิดการกระทำได้ง่ายกว่า

ดึงความสนใจผู้อ่านได้นาน ปัจจุบันการเขียนบทความ หรือโฆษณา Online เป็นที่นิยมของกิจการต่าง ๆ   แต่ในยุคนี้มีการสื่อสาร และการโฆษณาบน online มากมายเหลือเกิน ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกรำคาญ และไม่ชอบโฆษณา การเขียนบทความยาวๆ ลูกค้าอาจเสียความสนใจได้ง่าย นี้เป็นเหตุผลว่า สื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท นิตยสาร แคตตาล็อก สามารถทำให้ลูกค้า Focus กับสิ่งที่เค้าอ่าน และเปิดต่อไปหลาย ๆ หน้าโดยที่ยังมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเหตุผลที่หลายๆ แบรนด์ยังคงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์อยู่

เพิ่มความน่าเชื่อถือ สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แคตตาล็อก โบชัวร์ นามบัตร ป้ายแบนเนอร์ ฯลฯ ด้วยกระบวนการที่ต้องตรวจ Prove ก่อนจัดพิมพ์ ทำให้มีความแม่นยำในเนื้อหาที่ถูกต้อง มากกว่าสื่อออนไลน์ที่เราสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลา

ความยืดหยุ่นในการเลือกวัสดุ ออกแบบ และจัดวางตำแหน่ง สื่อสิ่งพิมพ์คุณสามารถเลือกวัสดุ กระดาษที่เหมาะสมกับ Brand Positioning ของคุณ และเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านการสัมผัส และยังสามารถออกแบบสีสัน การเลือกตำแหน่งการจัดวาง โฆษณาของคุณได้ สามารถให้อยู่หน้าแรก หน้าหลัง ด้านใน หรือปกหลังได้ตามที่คุณต้องการ

SGEPRINT

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการตลาดสื่อสิ่งพิมพ์

ข้อดีของการตลาดสื่อสิ่งพิมพ์คือ 👉 เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน ลดความสูญเปล่าในการใช้สื่อลง สามารถส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อยได้ จาก อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น รวมถึงการวัดผลได้ชัดเจน และประหยัดค่าใช้จ่ายสื่อที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างว่าจะมีข้อดีอย่้างเดียวก็ไม่ใช่ เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีข้อเสียเช่นกัน 👉 เช่น เก็บรักษายาก เพราะสื่อสิ่งพิมพ์มีขนาดแตกต่างกัน สื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพดีมักมีค่าลงทุนที่สูงมาก และไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ เมื่อได้เรียนรู้ทั้งข้อดีข้อเสียของสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว เราก็สามารถนำมาเลือกใช้ให้เหมาะกับธุรกิจเราให้ได้มากที่สุด โดยเริ่มวางแผนโฆษณาเพื่อประหยับงบ อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลาที่จะสูญเปล่าได้อีกด้วยนะคะ


เป็นอย่างไรบ้างคะ อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นเรื่องที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่กรอบจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีอยู่เช่นกัน อาทิเช่น ข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือพิการทางสายตา หรือมีการมองเห็นที่เสื่อมสภาพ อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ยังเป็นสื่อประเภทที่ฝ่ายผู้รับสื่อสามารถคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจต้องการรับสื่อได้ เราหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ จากบทความนี้นะคะ และ สามารถติดตามบทความอื่นๆได้ที่นี่