การทำการตลาดออนไลน์ ในปัจจุบันนั้นไม่แข่งแข่งขันกันยิงแอด หรือการทำให้ค่าแอดราคาถูกลงเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของคอนเทนต์ที่จะเพิ่ม Value หรือ ความน่าสนใจให้กับสินค้า สามารถที่จะผลิต Content สื่อสารด้วย Key Message ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงลูกค้า ถูกที่ ถูกเวลา เพราะฉะนั้น Content Creator จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ หรือการทำ การตลาดออนไลน์ ที่จะคอยวางแผน และสร้างสรรค์เนื้อหาของธุรกิจลงสู่ช่องทาง Social Media ของบริษัท

Content Creator คืออะไร คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คือผู้ที่มีหน้าที่คอยวางแผนผลิตคอนเทนต์ คิดคอนเทนต์ วิเคราะห์คอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook, เว็บไซต์,YouTube, Line, Instagram, TikTok ,Email โดยแต่ละแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการสื่อสารคอนเทนต์ต่างก็มีความเฉพาะตัว หรือ ธรรมชาติแตกต่างกันไป Content Creator นอกจากจะคิดเนื้อหาเก่งแล้วยังต้องเข้าใจในตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยคอนเทนต์ที่ปล่อยออกไปจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการทำคอนเทนต์บน Facebook มีรูปแบบมากมายเช่น แบบ Photo Album หรือ Video Content หรือรูปแบบอื่นๆ ยอ่มดีกว่าการโพสเนื้อหา หรือ รูปธรรมดา ลงไปเฉยๆ

อาชีพ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ นั้นไม่ได้มีหน้าที่แค่เขียนบทความนะ ยังรวมถึง ผลิตเนื้อหาวิดีโอ Youtube , Tiktok , คอนเทนต์บน Facebook Line IG ฯลฯ เพียงแต่จะเลือกนำเสนอออกมาในรูปแบบใด อาจจะเป็นวิดิโอ รูปภาพ กราฟิก บทความ ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม

Content Creator หน้าที่ และความรับผิดชอบ กับการตลาดออนไลน์

Content-Creator-ที่คนทำการตลาดออนไลน์ต้องรู้

อย่างที่ยุคนี้ จะทำแคมเปญการตลาด และโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยคอนเทนต์ที่ดีในการช่วยส่งเสริมให้สินค้า หรือ โฆษณา เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทำให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. ต้องคิดคอนเทนต์ด้วยความ ครีเอทีฟ สร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริม แบรนด์ หรือ ธุรกิจ หรือตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ หรือธุรกิรกิจที่ได้ตั้งไว้

2. คอนเทนต์นั้นจะต้องมีไอเดียที่ดี ไอเดียที่ดีก็จะตามมาด้วย ยอด Engagement ยอดการกดถูกใจ,ยอดผู้ติดตาม คอมเมนต์หรือยอดแชร์ เพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้แบรนด์หรือ ธุรกิจ เป็นทีรู้จักมากยิ่งขึ้น

3. ต้องกำหนดเป้าหมายของคอนเทนต์ที่สร้างให้ชัดเจนว่าจะทำแบบไหน ทำแล้วได้อะไร สื่อสารออกมาได้ชัดเจน และต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าด้วยว่าต้องการคอนเทนต์แบบไหน

4. ดูแล Social Content ทั้งหมดของบริษัท YouTube, Facebook, Line, Email, Instagram, TikTok แต่ไม่ใช่แอดมินนะ ต้องดูภาพรวมของเนื้อหา Social media Content

5.ต้องสื่อสารกับทีมงาน และบรีฟ Graphic / Copywrite / Vdo / Voice อยู่เสมอ เพื่อให้งานที่วางแผนไว้ไปในทิศทางเดียวกัน

6.ต้องดูแลคุณภาพของเนื้อหา ให้มีความถูกต้อง มีความน่าสนใจ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และการวางแผนลงให้ตรงต่อเวลาหรือช่วง Peak ของแต่ละแพลตฟอร์ม ก็จะช่วยสร้าง Engagement ให้เพิ่มขึ้น

7.เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ สร้าง Content ที่เหมาะสม แปลกใหม่ หรือก้าวทันกระแส

8. ต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรอย่างดี เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยง Content กับ Marketing concept ได้ผ่านการสร้าง Content ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทได้

สกิลสำคัญ หรือที่ควรรู้ สำหรับสาย คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เช่น ทักษะ SEO , ทักษะทางภาษา , ความรู้ทางด้าน Digital Marketing , หลักการออกแบบ ดีไซน์ , Website , Analytics , Content Marketing

Content-Creator-คืออะไร

Content Creator เป็นอาชีพที่ไม่ต่างอะไรกับอาชีพฝีมือที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยจำเป็นต้องใช้ภาษาที่สละสลวย สื่อสารเข้าใจง่าย รวมถึงทันต่อเหตุการณ์ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความสนใจและคล้อยตามไปกับงานที่ได้นำเสนอไว้ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับ Media Content มากหรือมีการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Instagram , LINE และช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ทำให้อาชีพอย่าง Content Creator ได้รับความนิยมกันมากขึ้น ซึ่งหน้าที่หลักของสายงานนี้คือ การสร้างสรรค์เนื้อหาหรือเรียบเรียงข้อมูล แล้วนำมาเขียน หรือนำเสนอใหม่ให้มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่อยากสื่อสารได้มากขึ้น ซึ่งอาชีพนี้ต้องมีการฝึกฝน หา ไอเดียใหม่ๆ สำหรับสร้างสรรค์ Content อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะจบตรงสาย หรือไม่ตรงสายก็ตาม