การจะเริ่มธุรกิจใหม่นั้น นอกจากธุรกิจจะมีแผนธุรกิจที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การมีรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มองเห็นภาพรวมของแหล่งรายได้ที่ชัดเจน ว่าจะสร้างกำไร หรือรายได้อย่างไร การมีโมเดลธุรกิจ จะมาช่วยทำให้ภาพรวมและความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้เป็นไปได้ยิ่งขึ้น

Business model หรือ โมเดลธุรกิจ คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพรวมของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน เจ้าของธุรกิจและ ทีมงานได้รู้และเห็นภาพตรงกัน ธุรกิจจะทำเงินอย่างไร โมเดลธุรกิจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะแสดงถึงองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ โดยเป็นคุณค่าที่สามารถนำส่งและแบ่งปันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ โมเดลธุรกิจยังช่วยให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน การสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละ โมเดลธุรกิจก็มีความแตกต่างกันไป แต่โดยหลักการก็จะมีส่วนคล้าย จะต่างกันที่วิธีการที่แต่ละธุรกิจมีแนวทางไม่เหมือนกัน

Read: การเขียน โมเดลธุรกิจ ที่ต้องคำนึง

1. คุณค่าของสินค้า หรือ บริการ ต้องวางแผนว่าสินค้าจะอยู่ใน Position ไหนทางการตลาด

2.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้องทราบว่ากลุ่มลูกค้ามีนิสัย หรือพฤติกรรมแบบไหน ต้องรู้ว่าเราทำสินค้านี้เพื่อมาขายให้ใคร จะใช้กลยุทธ์ใดในการเข้าถึงลูกค้า

3.ช่องทางการจัดจำหน่าย การขาย ต้องเลือกสื่อสารหรือนำสินค้าไปขายให้ถูกที่ ถูกทาง หากลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา ช่องทางการขายสินค้าของเราก็ควรผ่านการออนไลน์ เพราะการขายออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ง่าย เช่นขายผ่าน Instagram , Facebook เป็นหลัก

4.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ต้องวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จะจัดกิจกรรม หรือ ออกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าโดยเฉพาะ มีบริการหลังการขาย การช่วยเหลือลูกค้าต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับแบรนด์ สเกิดการซื้อซ้ำเรื่อยๆ

5.การสร้างรายได้ จะเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้อย่างไร จะแตกไลน์สินค้า หรือบริการเสริม เพื่อให้ธุรกิจได้กำไรมากขึ้น กลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย เพื่อให้ธุรกิจได้มีรายได้ และกำไร ทำธุรกิจต่อไปได้

6.ทรัพยากรหลัก ธุรกิจของเราต้องใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงาน รวมทั้งทรัพยากรอะไรบ้าง ที่จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่เราขายอยู่นั้น ก็จะช่วยให้เราการบริหารทรัพยากรและงบประมาณการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมหลัก (Key activities) ในการผลิตหรือให้บริการนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือมีกระบวนการผลิตและการให้บริการนั่นเอง กิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการส่งมอบสินค้า กิจกรรมหลักนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจหลักของกิจการประเภทการผลิต

8. คู่ค้าและเครือข่ายสนับสนุน (Key partners) การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างยิ่ง ต้องมีทั้ง ผู้ขายวัตถุดิบ คู่ค้าและเครือข่ายต่างๆซึ่งเราต้องพึ่งพาในการจัดจำหน่าย หรือช่วยประชาสัมพันธ์ให้

9. โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) เราจำเป็นต้องทราบถึงต้นทุนของสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งคงที่และผันแปรของกิจการเพื่อให้เราสามารถตั้งราคาและขายสินค้าได้กำไร และยังช่วยให้เราหาวิธีการต่างๆในการลดต้นทุนอีกด้วย

ขอบคุณที่มา องค์ประกอบ เบื้องต้น จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 👉 https://www.dip.go.th/th

หัวใจของ “โมเดลธุรกิจ (business model)” รูปแบบวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทในการสร้างรายได้ โดยรูปแบบโมเดลธุรกิจที่ดี ต้องทำซ้ำได้ (repeatable) และขยายตัวได้ (scalable)

โมเดลธุรกิจ-คืออะไร-พร้อมตัวอย่าง-Business-Model-ปังๆ

Read: แผนธุรกิจVsโมเดลธุรกิจ แตกต่างกันอย่างไร

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการใช้วางแผนธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการได้กำไร หรือ เรื่องอื่นๆ ที่ได้คาดหวังไว้ และสามารถเป็นแผนในการนำเสนอต่อ สถาบัน ธนาคาร เพื่อยื่นกู้ขอสินเชื่อ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ แผนธุรกิจนั้นเปรียบได้กับเป็น “คู่มือ” ในการทำธุรกิจ ที่จะมีขั้นตอน วิธีการทำงานๆ ของแต่ละแผนก

ส่วน โมเดลธุรกิจ (Business model ) หรือ แบบจำลองธุรกิจ มีจุดประสงค์ทำเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ ว่าธุรกิจกำลังทำอะไร ขายอะไร ขายให้ใคร กลยุทธ์ต่างๆ รูปแบบการสร้างรายได้เป็นแบบไหน โดยสิ่งที่ทำให้ แผนธุรกิจ กับโมเดลธุรกิจแตกต่างกันคือ แผนธุรกิจเมื่อเริ่มแรกที่กิจการวางไว้พอทำจริงกะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ตามเวลา หรือสถานการณ์ ส่วนโมเดลธุรกิจมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เพราะตัวโมเดลธุรกิจจะเป็นตัวตอบคำถามอยู่แล้วว่าธุรกิจเราจะทำเงินอย่างไร โดยในการทำธุรกิจนั้นโมเดลธุรกิจมักจะถูกคิด และวิจัย มาก่อนที่จะทำแผนธุรกิจ

ตัวอย่าง-โมเดลธุรกิจ

Read: โมเดลธุรกิจ ตัวอย่าง การใช้งาน

ออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas เป็นแนวคิดที่ใช้งานง่ายพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจ โดย Alex Osterwalder ที่จะรวมทุกอย่างไว้ในแผ่นเดียว เราจะมองเห็นทุกอย่างผ่านแผ่นกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียว Business Model Canvas นี้ใช้งานง่าย สามารถปรับใช้ ทำตามได้เลย
ในรูปคือตัวอย่าง โมเดลธุรกิจ เกษตรแปรรูป ที่นำ Business Model Canvas มาประยุกต์ใช้แบบง่ายๆ

สามารถดูบทความ ธุรกิจ อื่นๆ ได้….
รวม ธุรกิจแฟรนไชส์ น่าลงทุน ปี 2564
การหา จุดคุ้มทุน – กำไร ที่ธุรกิจออนไลน์ต้องรู้
แนะนำ 5 ธุรกิจออนไลน์ มาแรงปี 2021 เด็ดๆ ที่น่าสนใจ