ในงานออกแบบ ไม่ว่าจะออกแบบเว็บไซต์ นามบัตร ฉลากสินค้า โลโก้ หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็นคือ ฟอนต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบนั่นเอง วันนี้  SGE PRINT จะมาแนะนำ “5 ฟอนต์ไทย อ่านง่าย นิยมใช้ในการออกแบบ” สำหรับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ  ที่สามารถช่วยให้งานสื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดี ตามไปดูกันเลย . . .

ฟอนต์ คืออะไร? ชุดแบบอักษร ลักษณะต่างกันของแบบ ความหนา ใช้สำหรับงานพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปฟอนต์จะถูกติดตั้งมากับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และในปัจจุบันมีให้เลือกมายมายตามการใช้งาน ทั้งโหลดฟรีและเสียเงิน


① สารบรรณ
(TH Sarabun new)
ลักษณเด่นของฟอนต์ คือ รักษารูปแบบดั้งเดิมของตัวอักษรเอาไว้ให้ความรู้สึก อ่านง่ายและเหมาะสำหรับประโยคยาว ๆ รวมทั้งใช้ได้ดีที่สุดสำหรับเอกสารที่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบสไตล์อนุรักษ์นิยมมักจะใช้ฟอนต์นี้
ดาวน์โหลดฟรี ▸ ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun new

201207-Content-5-ฟอนต์ไทย-อ่านง่าย-นิยมใช้ในการออกแบบ-04


② สุขุมวิท
(Sukhumvit)
ลักษณะเด่นของฟอนต์ คือ ความทันสมัย ตัวหนา อ่านง่าย ดังนั้นมันจึงเหมาะกว่าในการใช้เน้นข้อความที่ต้องการสื่อถึงความแข็งแกร่ง หรือเน้นข้อความนั้น ๆ คนส่วนใหญ่มักจะใช้ฟอนต์นี้เพื่อออกแบบชื่อเต็มบนนามบัตร เป็นต้น
ดาวน์โหลดฟรี ▸ ดาวน์โหลดฟอนต์ Sukhumvit

201207-Content-5-ฟอนต์ไทย-อ่านง่าย-นิยมใช้ในการออกแบบ-05


③ อาร์เอสยู (RSU)

ลักษณะของฟอนต์ RSU ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) และถูกเผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ฟอนต์นี้จะช่วยถ่ายทอดความรู้สึกเป็นวัยรุ่นในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับข้อความที่มีความสำคัญน้อยกว่าข้อความอื่น ๆ เช่น ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในนามบัตร แต่แผนกมีความสำคัญน้อยกว่า ฉันมักจะใช้ฟอนต์ RSU เพื่อระบุแผนก
ดาวน์โหลดฟรี ▸ ดาวน์โหลดฟอนต์ RSU

201207-Content-5-ฟอนต์ไทย-อ่านง่าย-นิยมใช้ในการออกแบบ-06


④ ซูเปอร์มาร์เก็ต
(Super Market)
ลักษณะเด่นของฟอนต์ คือ สามารถสร้างบรรยากาศให้ดูทันสมัยได้ ฟอนต์นี้อ่านง่าย ด้วยความงดงามของเส้นโค้งในข้อความที่มีตัวบาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้แสดงข้อมูลที่สำคัญ ฉันแนะนำให้ใช้ฟอนต์นี้กับหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลต่าง ๆ
ดาวน์โหลดฟรี ▸ ดาวน์โหลดฟอนต์ Super Market

201207-Content-5-ฟอนต์ไทย-อ่านง่าย-นิยมใช้ในการออกแบบ-07


⑤ ไทยแซนส์ นอย
(Thaisans Neue 1.0)
ลักษณะเด่นของฟอนต์ คือ ฟอนต์นี้มีมุมเหลียมมากกว่าฟอนต์ภาษาไทยอื่น ๆ ที่ไม่มีหัว ทำให้มันเหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการแสดงถึงความแข็งแกร่ง เหมาะกับการใช้ในประโยคสั้น ๆ หรือถ้อยคำ เพื่อแสดงความรู้สึกอันแข็งแกร่ง หรือเน้นประโยคนั้น
ดาวน์โหลดฟรี ▸ ดาวน์โหลดฟอนต์ ThaiSans Neue 1.0


วิธีเลือกฟอนต์ในงานออกแบบ
สำหรับการเลือกใช้ฟอนต์ให้เหมาะสมกับงานออกแบบ  ที่สามารถช่วยให้งานสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ดังนี้

  • เลือกหมวดหมู่ของฟอนต์ให้กับชิ้นงาน การทำงานออกแบบต้องดูองค์ประกอบของงาน ก่อนว่าเนื้องานนั้นเป็นงานรูปแบบไหน และพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบงาน ถ้าเราเลือกใช้ฟอนต์ได้ดี เหมาะสมกับงานที่เรานำไปใช้ ก็จะช่วยส่งเสริมงานของเราให้ดูโด่นเด่น ความเหมาะสมของฟอตน์จะขึ้นอยู่กับความหมายรูปแบบงานด้วย ถ้ารูปแบบงานสื่อความเป็นไทย ฟอนต์ก็ควรที่จะเป็นลายไทย หรือ ถ้ารูปแบบงานสื่อความทันสมัย ก็ควรจะเป็น ฟอนต์ที่ดูทันสมัย
  • เลือกโดยคำนึงถึงคุณภาพของฟอนต์ ต่อให้เราใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ แต่ถ้าใช้ฟอนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาด 12 p ก็อาจทำให้ความละเอียดของฟอนต์ต่ำไป อาจส่งผลกระทบต่อตัวอักษรบางรูปแบบที่คุณเลือกใช้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและงานของคุณพัง ดังนั้นคุณควรเลือกใช้ฟอนต์ที่มีความละเอียดสูงในการออกแบบเพื่อความสมบูรณ์แบบของงานคุณ
  • เลือกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การใช้ฟอนต์ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ควรเลือกใช้ฟอนต์ให้ตรงกับรูปแบบงานมากที่สุด อย่างเช่นการทำหนังสือภาพ หรือหนังสือที่เกี่ยวกับเด็ก ก็ควรจะเป็นฟอนต์ที่อ่านได้ง่าย และดูสนุกสนานไปในตัว เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของรูปแบบงานฟอนต์แต่ละฟอนต์ถูกสร้างมาให้ เหมาะกับสำหรับบางงาน ไม่สามารถใช้แทนกันได้หมด เพราะลักษณะของฟอนต์มีความแตกต่างกันไปอย่างชัดเจน สื่อความหมาย ความรู้สึก และอารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราต้องคำนึงถึงการใช้ฟอนต์ให้ถูกกับจุดประสงค์ของงาน
  • เลือกโดยการคำนวณพื้นที่ของการจัดวาง การเลือกใช้ฟอนต์ในการออกแบบควรคำนึงถึง พื้นที่การจัดวางของงานเป็นอันดับแรก เพราะถ้าหากการจัดวางของคุณไม่ดี ขนาดที่ไม่เหมาะสม การแสดงของงานก็ออกมาไม่ดีเหมือนกัน ดังนั้นควรคำนวณการจัดวางหรือพื้นที่การจัดวางสำหรับการใช้ฟอนต์ โดยการนำฟอนต์หลายๆแบบ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นของฟอนต์ เมื่อเกิดผลลัพธ์ก็จะส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้ ฟอนต์ได้ และทำให้ฟอนต์ของคุณเหมาะกับรูปแบบงาน
  • เลือกให้เหมาะสมกับการอ่าน การเลือกใช้ฟอนต์ควรเลือกให้เหมาะสมสำหรับการอ่าน เพราะมันสำคัญสำหรับการออกแบบมาก เพราะฟอนต์บางอย่างไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออ่านโดยเฉพาะ อาจถูกสร้างมาใช้เพื่อ ความทันสมัย เน้นความสวยงาม หากนำไปใช้ในงานที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้การอ่านนั้นยากขึ้น การเลือกใช้ฟอนต์ควรคำนึงถึงการอ่านให้มาก เพราะมันจะทำให้ง่ายต่องานที่มีเนื้อหาเยอะๆ เพื่อเลี่ยงต่อการใช้เวลานาน


😚 ดังนั้น . . . การออกแบบที่ดีควรเลือกลักษณะการใช้ฟอนต์ที่สอดคล้องกับรูปแบบของงานใน ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์สติ๊กเกอร์, โลโก้, นามบัตร หรือการออกแบบอื่น ๆ  เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์โลโก้ งานป้ายไฟ ป้ายต่าง ๆ  หรือ งานพิมพ์ งานหนังสือ แต่ถ้าคุณอยากได้งานออกแบบที่มีคุณภาพดี ๆ  SGE PRINT ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการจ้า 💕