Supply Chain คือ อะไรนั้นหลายคนเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่บางธุรกิจไม่ค่อยสนใจจริงๆ ว่ามันคืออะไร คิดว่ามีแผนธุรกิจที่ดีก็เพียงพอแล้ว ถ้าจะนึกภาพให้ออกลองดูว่าธุรกิจคุณเคยประสบกับปัญหาสินค้าขาด Stock ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าไม่ทัน ตลอดจนการส่งสินค้า หรือการผลิตสินค้าถึงมือลูกค้าไม่ทัน

ตลอดจนการที่สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือสูญหายระหว่างทาง ปัญหาที่กล่าวมานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับ Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทานแทบทั้งสิ้นหลายๆ ธุรกิจวางแผนธุรกิจมาอย่างดี มี โมเดลธุรกิจ ที่ดี แต่ไม่เคยใส่ใจเรื่องของ ห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply chain ว่าคืออะไร ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูง และมีปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้า

ความหมายของ Supply Chain คืออะไร ซัพพลายเชน หรือชื่อภาษาไทยคือ ห่วงโซ่อุปทาน คือการจัดการธุรกิจ ตั้งแต่ยังเป็นแค่วัตถุดิบ ผ่านกระบวนการต่างๆ จนเป็นสินค้า ส่งมอบไปให้ลูกค้าเป็นกระบวนการสุดท้าย (End Consumers) เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การขนส่ง เพื่อมุ่งเน้นให้กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้

💢 การจัดการ Supply Chain คือ

การจัดการ-Supply-Chain-คือ

คือการจัดการกระบวนการทั้งหมดของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค หรือลูกค้า เพื่อสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด และยังช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้อีกด้วย โดยตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ การจัดการ Supply Chain มีดังนี้

  • การจัดซื้อวัตถุดิบ Purchasing  

การจัดซื้อ คือปัจจัยสำคัญลำดับแรกของกระบวนการจัดการ Supply Chain เป็นกระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของแผนกต่างๆ มีส่วนสำคัญมาก ๆ ในเรื่องนี้คือการจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและได้ราคาที่ดีที่สุด พร้อมทั้งทีมฝ่ายจัดซื้อต้องมีความเชี่ยวชาญ สามารถต่อรองราคาได้ในจำนวนที่เหมาะสม คุ้มค่ากับต้นทุนที่จ่ายไปจริงๆ มีการใช้กลยุทธ์การจัดซื้อ (Procurement strategy) มากมาย มาใช้งาน

  • การผลิต Manufacturing

เมื่อเราได้วัตถุดิบที่ได้จากการจัดซื้อมาแล้ว ก็นำเข้าสู่กระบวนการผลิต ตรงนี้จะมีเรื่องของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นตัวช่วยในการผลิตให้เกิดความทันสมัย สินค้าออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามความพึงพอใจของลูกค้า เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด

  • การตลาด Marketing

แม้ว่าการผลิตสินค้าจะยังไม่เสร็จดีแต่กระบวนการต่อมาของ Supply Chain ที่ต้องทำรอเอาไว้ล่าวงหน้าเลยคือ ช่องทางการตลาด หรือบางคนอาจเรียกแค่ช่องทางการซื้อ-ขายก็พอได้ หลักการคือทำให้คนหันมาสนใจสินค้า และตัดสินใตซื้อสินค้า โดยการ เช่น มีการโฆษณา, สร้างโปรโมชั่น, กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้คืออีกหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคุ้มค่า

  • การกระจายสินค้า Distribution

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ จะใช้ช่องทางไหนที่จะให้สินค้าถึงมือลูกค้า ต้องแยกความต่างจากการขนส่งก่อน การกระจายสินค้าในระบบ Supply Chain จะเน้นไปที่เรื่องของสต็อกสินค้าเป็นหลัก อธิบายแบบเข้าใจง่ายคือ หลังการผลิตสินค้าเสร็จอาจมีการกระจายสินค้าไปไว้ตามสต็อกหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งในลำดับต่อไป ซึ่งคลังสินค้าจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย

  • การขนส่ง Logistics

บูรณาการการจัดส่ง ทั้งในแง่ของความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความถูกต้อง หากเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย ต้องใช้เวลามาก ซึ่งความสำคัญของระบบขนส่งคือ ต้องตรงเวลา สินค้าไม่เกิดความเสียหาย ต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าก่อน เพื่อลดความผิดพลาดจากการรีบจัดส่ง ซึ่งจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองหากเกิดความผิดพลาด

⭕️ องค์ประกอบของ ซัพพลายเชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 

ประโยชน์ของการจัดการ-Supply-Chain-คือ

  • Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่กระบวนการของผู้ผลิต คือการจัดหาวัตถุดิบจากเหล่าซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่รวมถึงการประสานงาน จัดซื้อ พูดคุยเบื้องต้น ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้าสู่ระบบการผลิต ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่กระบวนการของผู้ผลิต ประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดหาโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ ซัพพลายเออร์ (Supplier)
  • Internal Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานภายในการผลิต คือการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบเบื้องต้น การประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้นๆ
  • Downstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า จะเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าต่างๆ ให้ถึงมือผู้รับ ครอบคลุมไปถึงด้านการแพ็คของ ตรวจสอบสินค้า เป็นต้น

🟢 ประโยชน์ของการจัดการ Supply Chain 

การที่ธุรกิจมีการจัดการระบบ Supply Chain ที่ดีจะทำให้ กระบวนการต่างๆ ใน Supply Chain ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การซื้อขายสินค้า การขนส่ง จนสินค้าไปถึงมือลูกค้า มีความคล่องตัว ไม่ติดขัด ลดเวลาการทำงาน แผนกต่างๆ จะรู้ว่าต้องทำอะไร มีขั้นตอนชัดเจน พนักงานทำงานง่ายขึ้น ที่สำคัญอีกอย่างคือเมื่อเรามีขั้นตอนที่ Flow แล้ว ต้นทุนต่างๆก็จะลดลงอีกด้วย เนื่องจากเราจะสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ การจัดซื้อสินค้าที่ถูกลง ได้สินค้าที่ถูกสเปค , การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ของไม่เสียหาย สินค้าไม่หาย , การขนส่ง ส่งสินค้าได้ทันเวลา ไม่เสียลูกค้าไป โดยกระบวนการเหล่านี้ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และลดต้นทุนได้แน่นอน

ปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการ Supply Chain คือ ไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูล” และ “การสื่อสาร” ซึ่งสามารถส่งเสริมได้ด้วยเทคโนโลยี หากใช้ทั้งสองอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการจัดการและ การเข้าใจของผู้บริหาร จะทำให้ธุรกิจลดต้นทุน และทำงานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย