กราฟิก คืออะไร มีบทบาทอย่างไร?

ในปัจจุบันมีการใช้ภาพ กราฟิก ในงานทุกๆ ด้านไม่ว่า ด้านธุรกิจ งานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา [...]