การเป็น ฟรีแลนซ์ มืออาชีพทำอย่างไร!!

เชื่อได้ว่ามีหลายคนอยากเป็น ฟรีแลนซ์ และคิดว่าการเป็นฟรีแลนซ์นั้นเป็นอาชีพดี ได้เป็นนายของตัวเอง อยากทำงานเมื่อไรก็ได้ อยากพักผ่อนเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องสนใจเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงใจกัน แต่ก็อย่าลืมว่าการเป็นฟรีแลนซ์ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ง่าย หากเราขาดระเบียบวินัยในตัวเองเพราะจะไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ [...]