ทำความรู้จัก อินโฟกราฟิกส์ คืออะไร?

การออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก 👉 มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง [...]