มารู้จัก พลาสวูด คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

เนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่มีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงต้องหาทรัพยากรทดแทนในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ พลาสวูด ก็เป็นทรัพยากรอย่างนึงที่นิยมนำมาใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์  ป้ายโฆษณา งานบิวท์อิน [...]