โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึงอะไร?

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ เคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำงานในลักษณะบูรณาการกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อนที่ หลายคนคงสงสัยกับแหล่งที่มาของคำว่า [...]