ไวนิล มีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไร

ปัจจุบันเราพบเห็น ป้าย ไวนิล จำนวนมากในชีวิตประจำวันตั้งแต่ออกจากบ้าน เช่น ป้ายไวนิลแบนเนอร์บนกันสาดหน้าร้านค้า, ป้ายไวนิลที่ติดตามเสาไฟฟ้าเพื่อโฆษณาระยะสั้น, ป้ายหาเสียง, ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ตามตึกหรือทางด่วน, [...]