RGB VS CMYK : พิมพ์สติ๊กเกอร์ใช้อะไรดี ?

  เมื่อพูดถึงการทำงานในสายงานกราฟิกแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญ และขาดไปไม่ได้เลยสำหรับงานสายนึ้คือ “สี” ซึ่งสีที่ใช้กับชิ้นงานกราฟิก ก็ไม่ใช่สีแบบธรรมดาสามัญนะจะบอกให้ เพราะมันเป็นสีที่มี “ระบบ” กำกับอยู่ด้วย [...]