เทรนสี ประจำปี 2021 (Pantone 2021)

พูดถึงเรื่องสี (Colors) ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสีเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ที่สำคัญของการสื่อความหมายได้ อย่างที่เราเห็นกันว่า นักออกแบบส่วนมากได้ให้ความสำคัญของการเลือกสีมาก ไม่ว่าจะเป็นสีประจำองค์กร เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างง่าย เดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มใหม่ของปี 2021 [...]