การตั้งค่า ขนาดรูปภาพ Social Media

ในยุค Digital Age แบบนี้คงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ ที่ปัจจุบันหลายท่านได้ใช้งาน Social Media เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น [...]