พิมพ์ UV กับ การสกรีน ต่างกันอย่างไร?

การพิมพ์ ยูวี (UV Printing) พิมพ์ UV หรือที่เรียกกันว่า เป็นระบบที่พิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรงด้วยการใช้รังสียูวี (Ultra [...]